Документи

Документи на БЛРС

Решение за учредяване Устав на БЛРС Набор документи за присъединяване на дружинка към сдружение Агитационни материали и статии, свързани с дейността и идеите на БЛРС. Лого на БЛРС във варянт CorelDRAW 8 Лого на БЛРС
във варянт PNG
Покана от ИАНМСП за участие в трофейна изложба в кралство Испания. Страница 1 Покана от ИАНМСП за участие в трофейна изложба в кралство Испания. Страница 2 Пререгистрация Актуално Таксационен лист

Закони и правилници за лова

Наредба 27 - касае кинологията Закон за лова и опазване на дивеча Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча Заповед 892/19.07.2010 за откриване на ловен сезон 2010/2011 година Заповед РД49-440, относно цените на разрешителните а лов, валидни за 2012 година Страница1 Заповед РД49-440, относно цените на разрешителните а лов, валидни за 2012 година Страница2 Предложения, дадени от БЛРС, за изменение на ЗЛОД и ППЗЛОД

Закони и правилници за риболова

Наредба 8 за взимане на разрешително за издаване на риболовен билет трябва да се попълни заявлението и да се подаде в някоя от регионалните структури на ИАРА Закон за риболова и аквакултрите Целогодишна забрана за риболов през 2010 година Заповед за забрана на риболова през пролетта на 2010 година

Закон за оръжията, ...

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделияDesigned by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама