Контакти

БЪЛГАРСКИ ЛОВНО-РИБАРСКИ СЪЮЗ

Адрес за кореспонденция - гр. Елин Пелин, пл. "Независимост" № 14
Адресна регистрация: гр. София , ж.к. " Св. Троица " ул. " Мелник " бл.357
Булстат - 175839152;

Председател БЛРС - АСЕН ПИПЕРКОВ
Оргазационен секретар - Ели Декова - 0879 83 84 47 / 0879 83 84 71
Главен експерт - Румил Лачев - GSM 0879 83 84 69

Телефон за сигнали и нарушения /денонощен/ - 0879 83 84 67
Телефонна централа - 02 42 10 236; факс 0725 60 361;
Официален сайт - www.blrs.eu;
Е-mail - blrs@mail.bg; nacionalenblrs2009@gmail.com; sd.blrs@abv.bg

Банкова сметка
Банка - Общинска Банка АД
Банкова сметка - BG44 SOMB 9130 1070 3934 01;
BIC - SOMBBGSF.
Филиал - гр. Елин Пелин

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО: БЛРС 2012 ЕООД

Адрес за кореспонденция: гр.Елин Пелин , обл. Софийска, площад "Независимост" № 14 , пощ.код 2100
Адресна регистрация: гр. София, район Искър, ж.к. Дружба, бл. 37, вх. В, ет. 2, ап. 6
Булстат: 202202579

Управител: Румян Русев
Стационарен телефон: 02/ 421 02 36
E-mail - blrs2012eood@abv.bg

Банкова сметка на "БЛРС 2012" ЕООД:
Общинска банка , филиал Елин Пелин
IBAN : BG71 SOMB 9130 1070 7846 01
BIC : SOMBBGSF

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:
Консултантски услуги по европрограмите по рибарство и лов, търговска дейност, консултантски услуги по лесоустройство и ловоустройство.


СПИСАНИЕ "ЛОВ И КУЧЕ", РЕДАКЦИЯ

Адрес за кореспонденция - гр. Елин Пелин, пл. "Независимост" № 14

Организационен секретар - Ели Декова - 0879 83 84 47 / 0879 83 84 71
Главен експерт - Румил Лачев - GSM 0879 83 84 69
Главен редактор Диана Димитрова – 0896 363899

Банкова сметка
Банка - Общинска Банка АД
Банкова сметка – BG71 SOMB 9130 1070 7846 01
BIC - SOMBBGSF. филиал - гр. Елин Пелин

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама