Ловни стопанства

ДУНАВ - благороден елен, дива свиня, сръндак, хищници, дребен дивеч

Държавно ловно стопанство „ДУНАВ“ е разположено в източната част на Дунавската равнина. Теренът тук е хълмисто-равнинен, а средната надморска височина варира от 344 m във високите части в близост до село Царевец до 15 m при островите в Река Дунав. Районът е разположен на около 320 km от София и на 200 km от Варна.

Основните видове дивеч тук са благороден елен, сръндак, глиган, заек, фазан и яребица, както и вълк, чакал и лисица. Благопритните климатични условия на района и отличната хранителна база в Дунав оказват изключително благоприятно влияние върху качеството на трофеите от популациите на едър дивеч. Сред най-добрите трофеи, отстрелвани в това ловно стопанство, са благороден елен (13,5кг, оценен на 250 CIC точки), сръндак – 505гр., както и глиган, чийто трофей е с повече от 220 CIC точки.

Ние обаче искаме да насочим Вашето внимание по-специално към лова на благороден елен и сръндак. Брачният период на благородния елен стартира в началото на месец септември и продължава до първите дни от месец октомври. През това време се отстрелват 15 до 20 трофейни благородени елена. Най-добрият период за лов на качествени трофеи от сръндак пък е през месец май. Все по-популярен става и ловът на свирка в брачния период (края на юли – средата на август).

Ловно стопанство „ДУНАВ“ предлага на своите гости уюта на два ловни дома, които имат възможността да настанят едновременно 20 ловци при отлични условия и обслужване. Ловният дом в местността „Текето“ е разположен само на 15 km от град Русе, а този в местността "Батаклията" е на около 36 km разстояние от този прекрасен крайдунавски град.

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама