Ловни стопанства

КАРАКУЗ - дребен дивеч (птици), сръндак, благороден елен, дива свиня, хищници

Държавно ловно стопанство "КАРАКУЗ" е разположено в Дунавската равнина, в хълмистия район на Южна Добруджа и северните склонове на намиращите се в близост ниски планини. Разстоянието от столицата София е 450км, а от Летище Варна е само 130км.

Ловната територия е 19 388ха. По-голямата част от нея е равнинно-хълмиста, стигаща до северните склонове на планината. Горите в района са смесени и обширни, като са разделени от обработваеми земи. Основните растителни видове, които представляват естествената растителност тук са дъб и липа. Най-важните за района видове дивеч са благороден елен, сръндак и глиган от едрия дивеч. Представителите на дребния дивеч са заек, бекас, дива гъска, патица, фазан, гълъб и пъдпъдък. В района има и много видове хищници - лисица, чакал, дива котка, вълк. Трофеите от благороден елен, сръндак и дива котка, отсреляни в района на „КАРАКУЗ“ са си спечелии световна слава. Световният рекорд за трофей от благороден елен е 273.6 СІС точки е бил регистриран тук през далечната 1988г.

Ловното стопанство предлага два много добри варианта за настаняването на своите гости: два ловни дома, както и малък семеен хотел. Мястото избираме в зависимост от това в коя част на този огромен район ще организираме Вашия лов.

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама