Ловни стопанства

МАЗАЛАТ - бл. елен, дива свиня, сръндак, кафява мечка, хищници (вълк), дребен дивеч

Държавно ловно стопанство "МАЗАЛАТ" се състои от две части. Една от тях е изключително подходяща за лов на едър дивеч, другата за лов на дребен дивеч. Първата част е разположена по южните склонове на средна Стара планина. Теренът е типично планински, като пробладават широколистните гори. Тук се организира лов на благороден елен, глиган, кафява мечка и сръндак. Ловът тук на добри сръндаци и глигани наистина си струва. Това е също така един от малкото райони за лов на кафява мечка, но отпусканите за това лицензии са само 1-2 на година. Успехът ни пък в лова на вълци и други хищници тук е изключително висок

Вторият район е разположен в Горно-тракийската низина, в близост до град Стара Загора. Районът е идеален за лов на дребен дивеч - фазан, яребица, планински кеклик, патица и заек. През месеците август и септември се ловува и на гургулица и пъдпъдък.

ДЛС „МАЗАЛАТ” разполага с два наскоро ремонтирани и обновени ловни дома – единият се намира в дребнодивечовия райондо с. Трънково, а другият е в планината над Горно Сахране.. И двата предлагат много добри условия на своите гости.

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама