Ловни стопанства

ПАЛАМАРА - благороден елен, дива свиня, сръндак, хищници

Държавно ловно стопанство „ПАЛАМАРА” заедно с „ШЕРБА” са първите две ловни стопанства в България, основани в далечната 1932г от управляващия по онова време Цар Борис II. Стопанство е разположена в североизточна България в сърцето на Лудогорието на територия от около 20.000ха. Около 50% от нея са покрити с широколистни гори (преобладават дъб и бук), а останалите са заети от селскостопански ниви (царевица и други зърнени култури). Теренът на този район е равнинно-хълмист, а средната надморска височина е около 350м.

От основаването си „ПАЛАМАРА” е „Меката” на лова на благороден елен в България. Големият брой на едрия дивеч на толкова малка територия е обусловен на изобилието от подходяща храна. Всяка година се разселват и трофейни елени и кошути в други ловни райони на страната. Отстрелният план е 15 - 20 трофейни елена годишно.

ДЛС „ПАЛАМАРА” предлага на разположение на своите гости 3 ловни дома – най-големият е „Паламара” (1 апартамент, 4 двойни стаи, 1 единична стая), ловен дом „Дъбрава" (4 двойни стаи) и ловен дом "Никола Козлево" (4 двойни стаи). Всяка от тях разполага със самостоятелен санитарен възел.

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама