Ловни стопанства

РОСИЦА - благороден елен, дива свиня, сръндак, кафява мечка, хищници (вълк)

ържавно ловно стопанство „РОСИЦА” е разположено на около 220км от столицата София, по северните склонове на Централния Балкан, които са покрити с вековни букови гори и тучни планински ливади, пресечени от долинни местности и дерета. Цялата територия на стопанството е 17 000ха, като релефът тук е типично планински до алпийски. Средната надморска височина варива от 350 до 1850м.

Ловно стопанство „РОСИЦА” предлага лов на благороден елен, глиган, сръндак, кафява мечка и хищници. Ловът на гонки тук е много добре организиран и има най-добрите резултати измежду всички свободни зони. Тук можем да се насладим също така и а много добър лов на сръндак. Средно от лова на ход имаме повече от 2 сръндака на ловец през този ловен сезон.

Ловният дом бе обновен наскоро и е много комфортен. На разположение на гостите са 9 стаи за гостите. Обслужването и кухнята са отлични.

Ловното стопанство предлага и конна езда, фото лов и екотуризъм. Наблизо са разположени градчета с богата история и много туристически забележителности: Габрово, Велико Търново, Ловеч, Троянски и Дряновски манастир.

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама