Ловни стопанства

ЧЕКЕРИЦА - дребен дивеч (сръндак, фазан, яребица, кеклик, зайци, гълъби)

Държавно ловно стопанство „ЧЕКЕРИЦА” е едно типично за лов на дребен дивеч ловно стопанство. Разположено е на североизток от втория по големина български град - Пловдив. Разпростира се на територия от 13.275ха. Теренът е равнинен, а преобладаващи са широколистните гори.

Волиерите предлагат около 10000 фазана и 1200 яребици и кеклици годишно. Така че това са основните видове дивеч в този прекрасен район.

Ловът на гълъби в края на месец август също е много успешен. Обикновено се отстрелват по 50 гълъба на ден/ловец.

Освен това, в „ЧЕКЕРИЦА” се отстрелват по около 150 заека и 20 сръндака на година. Организира се лов на ход, както и лов на гонки с кучета за сръндаци.

Стопанството предлага на своите гости възможността да се настанят в един от двата луксозни ловни дома, предлагащи първокласно обслужване.

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама