Ловни стопанства

ЧЕРНИ ЛОМ - благороден елен, елен лопатар, дива свиня, муфлон, хищници (вълк), сръндак

Държавно ловно стопанство „ЧЕРНИ ЛОМ”, чиято обща територия е 130.000ха, е разположено около град Попово в североизточна България. Горският фонд заема 28 000ха от територията на стопанството. Селскостопанстките площи, засети с царевица и други зърнени кутури, заемат голяма част от площта на „Черни Лом”. Теренът е хълмист. Средната надморска височина е от 125м до 486м.

Въпреки че „ЧЕРНИ ЛОМ” печели своята слава с лова на благороден елен, тук успешно се ловуват и много други видове дивеч (като муфлон, лопатар и сръндак). Едно наистина специално изживяване е ловът на благороден елен по време на брачния период тук. Това е единствената СВОБОДНА ЗОНА в Европа, където ВСЯКА година имаме по няколко (не един) трофея от по 12кг. Отличната хранителна база и непрестанните грижи за дивеча са причината за високото качество на трофеите в този район.

Обикновено тук се отстрелват по около 23 благородни елена, 4 лопатара, 5 вълка, 130 диви прасета. През последните няколко години в „ЧЕРНИ ЛОМ” се ловува много успешно на хищници. Ловът на вълк, дива котка и чакал е изключително емоционален.

Също така всяка година тук провеждаме по 2 добре организирани и успешни лова на гонки за диви прасета, а големите трофейни глигани никак не са рядко срещано явление.

„ЧЕРНИ ЛОМ” разполага с три ловни дома: "Еленово", "Голямо Градище" и "Славяново". И трите са много просторни и луксозни, като предлагат обслужване на отлично ниво.

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама