Ловни стопанства

ШЕРБА - благороден елен, елен лопатар, дива свиня, муфлон, дребен дивеч, хищници

Държавно ловно стопанство „ШЕРБА” (заедно с ловно стопанство „Паламара”) е първата обособена ловна зона в България. „Шерба” е официално открита през 1932г. от управляващия по онова време Цар Борис II. Територията за ловното стопанство е била специално селектирана. Естествената среда и благоприятните климатични условия тук са ключовият фактор за богатото дивечово разнообразие в региона.

Ловно стопанство „Шерба” е разположено по северните склонове на Стара планина на около 40 километра от Летище Варна. Общата му площ е 13.500ха. Теренът е нископланински и в основната си част е покрит от широколистни гори.

В „Шерба” ловът на благороден елен, елен лопатар, дива свиня, муфлон, хищници като дивата котка, чакала и лисицата, както и на дребен дивеч (бекаси и фазани) винаги е много успешен.

Регионът предлага на своите гости един от най-добрите ловни домове в страната. Сградата е голяма и внушителна. Разполага с три много удобни и луксозни апартамента, както и с 4 двойни стаи.

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама