На 30.06.2012 год. ЛРС „Огоста-2002” чества 10 години от учредяване на сдружението


Сдружението е от 110 ловци и обединява две ловни дрнужинки с.Бутан и с.Гложене от община Козлодуй област Враца с председател на УС на сдружението Иван Николов Кръстев. Празничният ден премина на два етапа първо в организирано състезание по стрелба по панички на стрелбищен комплекс гр.Луковит. В състезанието взеха участие шест отбора от двете сдружения ЛРС „Огоста-2002” и ЛРС „Арабаконак – 2001”. Обявени бяха награди: за отборно първо второ и трето място, за най-добър стрелец, за най-възрастен и най-млад участник. Състезанието приключи с обявяване на резултата от председателя на УС на БЛРС г-н Асен Пиперков, който връчи и призовите награди на отличилите се.

І – во място отбор на ЛРД с.Гложене от ЛРС „Огоста-2002” с 70 панички

1.Виктор Деков
2.Володя Иванов
3.Момчил Момчилов
4.Петьо Еленков

ІІ – ро място отбор на ЛРС „Арабаконак – 2001” с 51 панички

1.Георги Пенков
2.Георги Анев
3.Стоян Николов
4.Пламен Петков

ІІІ – то място отбор на ЛРД с.Бутан от ЛРС „Огоста-2002” с 46 панички

1.Тодор Найденов
2.Тихомир Трифонов
3.Александър Йотов
4.Валентин Андронов

Най добри стрелци:

І-во място с 22 панички : Момчил Момчилов от ЛРД с.Гложене
ІІ-ро място с 19 панички : Георги Анев от ЛРС „Арабаконак-2001”
ІІІ-то място с 18 панички :Александър Йотов от ЛРД с.Бутан

Най- възрастен участник : Бойко Георгиев от ЛРС „Арабаконак -2001”
Най - млад участник : Николай Николов от ЛРС „Арабаконак -2001”

След приключване на състезанието всички участници и гости се отправиха към ловен дом в с.Гложене на тържествен обяд. Празника приключи с много песни и веселие.


Снимки:

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама