СЪВРЕМЕННИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

25.02.2012

Уважаеми колеги ловци и риболовци, по иниациатива на БЛРС ще бъде органнизирана и проведена :

„МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА” Конференцията ще бъде проведена на 01.03.2013 г. в читалището на гр. Елин Пелин на тема:

„СЪВРЕМЕННИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА” , БЛРС - ПРОБЛЕМИ И ПРЕСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛОВА В БЪЛГАРИЯ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДИВЕЧОВИЯ КАПАЦИТЕТ В КОНТЕКСТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, СЪЗДАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА МОНИТОРИНГОВА СИСТЕМА.

Мониторинговата система има за цел да следи и контролира всички процеси отнасящи се до флората, фауната, ихтиофлората и влиянието на промените в климата на тях за периода 2014-2020г.

Всеки които се интересува може да получи информация от нас.

От ръководството на БЛРС:

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама