ДЕКЛАРАЦИЯ

17.04.2013

От УС на БЛРС във връзка с декларация на господин Иван Петков председател на УС на НЛРС „СЛРБ” направена по случай организиран протест на ловци в град Самоков.

Господин Петков, във Вашата декларация казвате, цитирам „ През последните години се нагледахме как по един безцеремонен начин, със заобикаляне на закона – за съжаление това продължава и сега – се посяга върху ловните територии, които си отнемат и се предоставят на сдружения, приближени на властта. Писна ни вече! Спрете това безобразие!”.

Господин Петков, когато сте написали и подписали този документ, Ви моля най учтиво да ни кажете коя част от закона се заобикаля и кои са тези сдружения които са приближени на властта.

От казаното от Вас, че вие писнало може да бъде направен един единствен извод, на вас ви трябва монопол над дружинките, сдруженията и ловците. Така вие си представяте развитието на лова, без никакви права на ловците за самостоятелно взимане на решения и самостоятелно развитие.

Времето на монополизиране на дейности отдавна е минало и с правото си на избор много сдружения и дружинки напуснаха и продължават да напускат НЛРС”СЛРБ” и преминават към БЛРС. Обратно движение не се забелязва.

Разбираемо е че това за вас е безобразие, но отговорно ви заявявам, че е за ловците е постижение да се откъснат от едно закрепостяване в което нямат почти никакви права.

Процесът е започнал и ще продължи независимо от това дали го харесвате ли не.

Между впрочем, БЛРС първи направихме декларация в защита на колегите от Самоков и Ихтиман и винаги сме заставали зад правата на ловците независимо от тяхното членуване. Освен това нямаме нищо общо с издадените предложения и заповеди, още повече в споменатите горски райони имаме и наша ловна дружинка „Клисура”.

Председател УС на БЛРС
Асен Пиперков

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама