ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЛРС

17.08.2015


Ще се проведе на 09.04.2016 г. от 11.00 часа във Военен клуб, гр. Стара Загора, ул. Августа Траяна №23.

Дневен ред

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама