ОБЩО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА БЛРС - гр. ЕЛИН ПЕЛИН, 25.02.2012 - ЧАСТ I

09.03.2012 За свободата на всички български ловци За трети път в своята кратка, но драматична история Българският ловно-рибарски съюз (БЛРС) проведе годишното си събрание. Скромната зала на читалището в гр. Елин Пелин не успя да събере всичките 136 делегати от цялата страна, дошли да изслушат отчетния доклад на председателя г-н Асен Пиперков, поздравленията от симпатизиращите на съюза обществени деятели, да изкажат наболялото, да дадат предложения и да гласуват предложените промени в организацията.

Събранието бе открито от г-н Асен Пиперков. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на трагично загиналия член на УС Евгени Маринчешки, кмет на гр. Съединение. За водещ на събранието бе избран г-н Марин Павлов, добре известен активист на съюза от гр. Велико Търново. След кратко встъпително слово той представи официалните гости: кметицата на гр. Елин Пелин г-жа Галя Георгиева, зам.-председателя на Комисията по земеделието и горите към Народното събрание, депутата от ГЕРБ Емил Димитров, депутатите от политическа партия ГЕРБ Румен Стоилов, Антоний Йорданов и Светлин Танчев, г-н Бойко Ноев от „Атака“, Иван Жабов, кмет на гр. Средец, Аврам Петков, председател на Българския републикански киноложки съюз (БРКС), и др. Приветствия бяха изпратени от Народното събрание, от Комисията по земеделието и горите към Народното събрание, от Изпълнителната агенция по горите, от ловните съюзи на Украйна, Молдова и Беларус и др.

Кметът на гр. Елин Пелин г-жа Галя Георгиева поздрави събранието и пожела успех на съюза в неговата дейност.

Беше извършена следната промяна в УС на БЛРС, който се състои от девет души. Освободени бяха Деница Гаджева от „Атака“ и Владимир Димитров от Елхово. Вместо тях и на мястото на починалия Евгени Маринчешки бяха предложени и единодушно избрани народните представители от ГЕРБ Румен Стоилов и Антоний Йорданов и г-н Владимир Стойчев, търговски директор на фармацевтична компания. До момента и тримата са оказвали дейна подкрепа на съюза. Беше одобрено предложението за увеличение на членския внос от 2 на 5 лв. Доклад на контролния съвет и финансов отчет направи г-н Бойко Ноев. Той напомни, че според европейските изисквания тази година ловните кучета ще трябва да се регистрират в сдруженията, да им се поставят микрочипове и да преминат изпит за ловна пригодност.

Прието бе предложението на УС за регистрация на търговско дружество към съюза с името ”БЛРС-2012 ЕОД” с цел подпомагане бюджета на организацията (за справка: НЛРС - СЛРБ до момента има регистрирани 11 фирми). Приветствие прочете кинологът Аврам Петков (БРКС).

Изказвания с въпроси и предложения направиха: Иван Тодоров, председател на сдружение „Арабаконак“ - за увеличаването на членската маса и постъпленията в съюза; Георги Саракостов от Елхово - за издръжка на централното ръководство и членския внос; Пенчо Николов - за сагата Средни колиби; Минчо Недин от Гурково - за рибарите в БЛРС; Иван Димитров от ЛРД “Орловица”, гр. Средец, изказа мнение за по-облекчен административен ред при сдружаване и регистрация.

Отчет за дейността на управителния съвет през 2011 г. направи председателят на БЛРС г-н Асен Пиперков.

Снимки от Събранието

Източник - Списание "Лов и Куче"

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама