ОБЩО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА БЛРС - гр. ЕЛИН ПЕЛИН, 25.02.2012 - ЧАСТ III

09.03.2012 За свободата на всички български ловци Хората сега здраво мислят как да се спасяват. В момента вече 21 000 ловци не членуват никъде. Първоначално беше съобщено, че в стария съюз са подновили членството си 73 000 ловци. Но после беше направена бърза корекция, че в момента членовете са 116 000, но, забележете - “ловци и риболовци”. Ако така я караме, скоро ловците в България ще станат 300 000 (като вкараме и риболовците).

Факт е обаче, че аз подадох ръка на г-н Иван Петков. Дай да видим какво ще правим. Първоначално - категорично не! Отхвърлено бе и първото предложение за среща. Казаха ни - вие сте еди-какви си. Но постепенно нещата се затоплиха и вече добиват съвсем друго измерение. Вече се срещаме с г-н Петков на различни форуми и си говорим.

Тук е уместно да кажем, че сме поискали с едно писмо от държавата да ни бъде предоставена една база за интензивно развитие на дивеча, подобна на тези четири бази, дадени навремето от държавата на другия съюз, безвъзмездно, само за развъждане на дивеч, и впоследствие преотдадени на концесия.

Най-важното нещо, колеги, е, че ние не сме ощетили никого от вас и вие ще го разберете впоследствие. Сега 28 процента от стойността на бележките за едър лов се отчисляват в стария съюз. Тук тези суми остават при вас за развъждане.

Наскоро имахме и един сериозен сблъсък в Карлово, където с колегата Пасков бяхме, за да разясним нашата позиция с факти и документи. Изтича информация. Пристига цялото ръководство и започва атака. Карат ни се, че промиваме мозъци. Оказва се обаче, че в един и същи ден сме закупили фазани от Чикерица. Като нашето сдружение ги получава по 12,50 лв. бройката, а в Карлово са дадени по 19,50 лв. Откъде идва разликата. От добавената стойност. След една седмица хората, задали неудобни въпроси на своето ръководство, бяха изключени от УС с формулировката уронване доброто име и престижа на сдружението и им бяха събрани пушките автоматично. Щом изкажеш мнение, различно от това на ръководството, ти си враг на народа. Осъден си! Това се случи и в Първомай, и на много други места. Благодарение на подкрепата, която имаме обаче, ние ходим като умиротворители. Обаждаме се. Много от директорите на държавни лесничейства си отидоха поради тази причина. Не можеш ти да вземеш пушката на човека поради това, че той е изказал различно мнение, и да бъде наказван. Това е гавра. В момента “националното сдружение” прие промяна в устава си с тази цел - изключване поради уронване доброто име и престижа на сдружението. На това основание освобождават членовете, изказали различно мнение. В съда няма практика това да стане. Никъде не се е случило, но са необходими от 3 месеца до 3 година това да се жали. През това време си извън лова. Печелим делата, но те вкарват в дупката на съдебната система. Това в новия закон ще бъде решено. Показателен пример е случаят с нашия ветеран г-н Марин Павлов, където има спечелени през годините 60 дела от дружинката за територия! На висша инстанция - Върховния съд, се потвърждава, че са прави, но държавната администрация не искаше да ги въведе във владение поради конюнктурни интереси. Стигали сме до най-високо ниво, за да решаваме подобни въпроси. Това е реалността, която не е известна на всички. На този огън се печем всеки ден. Но с позициите ни в Паневропейския съюз и с европейското законодателство задна скорост няма! Много хора обаче поради незнание на фактите все още се плашат, защото се върти непрекъснато плочата “Още малко и нещата ще се върнат”. Няма как да стане! В момента много сдружения, които доскоро се ослушваха (тия догодина няма да ги има), съвсем скоро ще се присъединят. Знаете, че аз 10 години бях председател на сдружение “Арабаконак” и от личен опит казвам, че ролята на председателите е много важна. Трябва активна дейност - кинология, ловни стрелби и т.н. Тази година ще направим и един национален събор. Ако не бяхме се обединили, щяха да ни смажат. Сега сме равноправен партньор на държавата и това много ни помага. Всеки е добре дошъл, всеки може да ми се обади. Ядрото на нашия съюз са сдруженията, които през 2000 година премахнаха статуквото, но после бяха закрити. Ето тук е ветеранът бай Гене, пред когото се прекланям - вижте каква мащабна дейност по дивеча се извършва в Съединение. Колегата Стефан Пасков също - 400 хектара дивечови ниви. Огромен труд полагат и Иван Кокаланов от Средец - хиляди хектари дивечови ниви, фуражи, и много други. Най-важното, колеги, е, че при нас има живот, има мисъл. Това е бъдещето! Сравнете резултатите. Досега, да знаете, че няма случай в историята сдружение да е глобено за това, че не е извършвало ловностопански мероприятия. Всички са отличници! Поисках проверка за извършване на ловностопански мероприятия в сдруженията. За това как се харчат тези 35 лева, които остават за ловностопанска дейност. Едно голямо сдружение е отчело захранване с десетки тонове в два района които са изцяло в регулация, според извършената от мене справка. Как става тая работа? Масово се харчи за апартаменти и джипове. Казвам - колеги, вие да не сте брокери, регистрирайте се като брокери. Какво правите? В тази връзка ще съобщя, че миналата седмица се установи след ревизия във Варна, че липсват в касата на сдружението 1 600 000 лева. Сдружението се разпада. Аналогичен случай и в сдружение Шумен - председателят изпразва касата и ипотекира сградата на сдружението като залог за негов банков кредит. При нас това няма да стане и поради това съм отказал приемането на няколко сдружения със съмнителна репутация. Ако някой си мисли, че тук ще прави безчинства и бракониерство, че тук е разграден двор, просто е сбъркал адреса. Напомням, че в сайта на съюза е сложен денонощен телефон, на който да се подават сигнали и оплаквания от сдруженията. Установена е пряка връзка с националната служба подвижна охрана към министерството и сигналът моментално се препредава като телефон 112 и се реагира мигновено. Получават се хиляди обаждания независимо от принадлежността на сдруженията.

Снимки от Събранието

Източник - Списание "Лов и Куче"

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама