За БЛРС

БЛРС е сдружение с нестопанска цел в обществена полза с членоващи юридически лица.

Целта на БЛРС е да обедини ловците и риболовците в България.

Членовете на БЛРС ползват компетентна методическа помощ свързана със стопанисването на дивеча и рибата от специалистите на БЛРС. За разрешаването на правни въпроси се грижи екип от адвокати. Оръжието, боеприпасите, аксесоарите, вестниците и списанията, задивечителният и зарибителният материал от партньорите на БЛРС са на преференциални цени.

Паневропейски ловно-рибарски съюз Създаване на БЛРС

Управителен съвет на БЛРС:

- Асен Пиперков - Елин Пелин - председател

- Гено Чобанов

- Миролюб Столарски

- Станислав Рименов

- Светлин Танчев

- Цвета Караянчева

- Иван Кокаланов

- Станислав Иванов

- Антоний Йорданов

- Иван Божилов

- Минуел Петров

Принципи на БЛРС:

- Равнопоставеност на членуващите;

- Прозрачност в работата;

- Представител от всяко сдружение, член на БЛРС, в УС на сдружението;

- Достъп на членовете до първичната счетоводна документация. /

Идеите на БЛРС:

- Национално и международно представяне;

- Опазване, развитие и охрана на дивеча;

- 70% от стойността на разрешителните за лов остават в ловните дружинки и се оползотворяват за стопанисването на дивеча. По груби сметки една дружина за един ловен сезон при ежедневно издаване на разрешително за групов лов на едър дивеч и участие на 10 ловци в лова на дребен дивеч ще спестяват над 600 лева, които биха отишли в "съюза майка" (21% от стойността на разрешителното за ловуване). Ние смятаме, че на местно ниво най-добре се знае от какви материали и мероприятия по стопанисване на дивеча имат нужда дружинките и е добре те да оперират с парите си.

- Защита интересите на членовете на всички нива - от общинско до международно ниво;

- Сътрудничество с фирми от различни браншове с цел отстъпки за членовете на БЛРС;

- Минимален членски внос (2 лв.) и щатен състав (до 4 човека);

- Активно участие в разработването и последваща работа по проекти финансирани от Европейските фондове;

- Методическа, консултантска, юридическа и др. помощ при разработването и внедряването на идеи дадени от членовете на БЛРС;

- Законодателна инициатива.

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама